شفقنا رسانه | Shafaqna Media
صفحه اصلی » چهره ها
تاپیک 8 چهره ها روزنامه نگاری

روایت اهل قلم/عبادتی در گفتگو با شفقنا از اثر گذاری محتوای رسانه ای تا تبعات محدودیت ها در مطبوعات می گوید

hakimi
شفقنا رسانه– شنیدن خاطرات اصحاب رسانه از زمان ورودشان به عرصه خبررسانی علاوه بر بازتابی از چالش‌ها و مسائل آنان در زمان خود، می‌تواند تجربه‌ای...
تاپیک 8 چهره ها روزنامه نگاری

روایت اهل قلم/ مهاجری در گفتگو با شفقنا از دلایل گرایش خود به رسانه ه‍ای آنلاین می گوید

hakimi
شفقنا رسانه– شنیدن خاطرات اصحاب رسانه از زمان ورودشان به عرصه خبررسانی علاوه بر بازتابی از چالش‌ها و مسائل آنان در زمان خود، می‌تواند تجربه‌ای...
تاپیک 8 چهره ها روزنامه نگاری

روایت اهل قلم/ کواکبیان از ضرورت آزادی بیان تا نداشتن دلهره توقیف در رسانه ها می گوید

hakimi
شفقنا رسانه– شنیدن خاطرات اصحاب رسانه از زمان ورودشان به عرصه خبررسانی علاوه بر بازتابی از چالش‌ها و مسائل آنان در زمان خود، می‌تواند تجربه‌ای...
تاپیک 8 چهره ها مطالعات رسانه

روایت اهل قلم/ مقدم در گفتگو با شفقنا از چالش های رسانه ای در دوران فعالیتش تا تأثیرات کرونا بر فضای ارتباطاتی کشور می گوید

hakimi
 شفقنا رسانه– شنیدن خاطرات اصحاب رسانه از زمان ورودشان به عرصه خبررسانی علاوه بر بازتابی از چالش‌ها و مسائل آنان در زمان خود، می‌تواند تجربه‌ای...
تاپیک 8 چهره ها

روایت اهل قلم/ تاجیک در گفتگو با شفقنا بر عملکرد رسانه ها در گره گشایی مشکلات مردم تاکید می کند

hakimi
شفقنا رسانه- شنیدن خاطرات اصحاب رسانه از زمان ورودشان به عرصه خبررسانی علاوه بر بازتابی از چالش‌ها و مسائل آنان در زمان خود، می‌تواند تجربه‌ای...
تاپیک 8 چهره ها روزنامه نگاری

روایت اهل قلم/ چگونگی رقابت رسانه های حرفه ای در جذب مخاطب به روایت فقیهی

hakimi
شفقنا رسانه- شنیدن خاطرات اصحاب رسانه از زمان ورودشان به عرصه خبررسانی علاوه بر بازتابی از چالش‌ها و مسائل آنان در زمان خود، می‌تواند تجربه‌ای...
تاپیک 8 چهره ها مطالعات رسانه

روایت اهل قلم/ عبدالله ناصری: دوران جنگ را دوره آزادی نسبی مطبوعات می دانم/ می خواستم در ایرنا یک انقلاب اداری ایجاد کنم

hakimi
شفقنا رسانه– شنیدن روایت‌ها و خاطرات روزنامه‌نگاران پیشکسوت می‌تواند برگی از تاریخ مطبوعات شفاهی برای اهالی رسانه باشد. پیشکسوتان مطبوعاتی که در زمانه خود به...
تاپیک 8 چهره ها روزنامه نگاری

روایت اهل قلم/ چالش های روزنامه نگاری محیط زیست در ایران به روایت اسدالله افلاکی

hakimi
شفقنا رسانه– شنیدن روایت‌ها و خاطرات روزنامه‌نگاران پیشکسوت می‌تواند برگی از تاریخ مطبوعات شفاهی اهل رسانه باشد. پیشکسوتان مطبوعاتی که در زمانه خود به عنوان...
تاپیک 8 چهره ها روزنامه نگاری

تبعات گسست نسلی بین روزنامه نگاران جدید و قدیم به روایت «مرتضی شادمانی»

hakimi
 شفقنا رسانه-شنیدن روایت‌ها و خاطرات روزنامه‌نگاران پیشکسوت می‌تواند برگی از تاریخ مطبوعات شفاهی اهل رسانه باشد. پیشکسوتان مطبوعاتی که در زمانه خود به عنوان چشم...
تاپیک 8 چهره ها مطالعات رسانه

روایت اهل قلم/ بربریان در میزگرد شفقنا از ضرورت سالم سازی اقتصاد رسانه ها می گوید

hakimi
شفقنا رسانه– شنیدن خاطرات اصحاب رسانه از زمان ورود شان به عرصه خبر رسانی علاوه بر بازتابی از چالش ها و مسائل آنان در زمان...
تاپیک 8 چهره ها روزنامه نگاری

روایت اهل قلم/ فراهانی در گفتگو با شفقنا از چالش های مطبوعات تا شرایط کاری زنان روزنامه نگار می گوید

hakimi
شفقنا رسانه– شنیدن خاطرات اصحاب رسانه از زمان ورودشان به عرصه خبررسانی علاوه بر بازتابی از چالش‌ها و مسائل آنان در زمان خود، می‌تواند تجربه‌ای...
تاپیک 8 چهره ها مطالعات رسانه

روایت اهل قلم/ شفیعیان در گفتگو با شفقنا از ضرورت پیوند رسانه های داخلی با مسائل مردم تا حذف رسانه های دولتی می گوید

hakimi
شفقنا رسانه- شنیدن خاطرات اصحاب رسانه از زمان ورودشان به عرصه خبررسانی علاوه بر بازتابی از چالش‌ها و مسائل آنان در زمان خود، می‌تواند تجربه‌ای...
تاپیک 8 چهره ها

روایت اهل قلم/ لشگری از دلایل زرد نویسی در مطبوعات ورزشی تا فقر سوژه در رسانه ها می گوید

hakimi
شفقنا رسانه- شنیدن خاطرات اصحاب رسانه از زمان ورودشان به عرصه خبررسانی علاوه بر بازتابی از چالش‌ها و مسائل آنان در زمان خود، می‌تواند تجربه‌ای...
تاپیک 8 چهره ها

روایت اهل قلم/ شکوهی در گفتگو با شفقنا از اما و اگر های اعتماد به رسانه های رسمی تا فهم سواد رسانه ای می گوید

hakimi
شفقنا رسانه- شنیدن خاطرات اصحاب رسانه از زمان ورودشان به عرصه خبررسانی علاوه بر بازتابی از چالش‌ها و مسائل آنان در زمان خود، می‌تواند تجربه‌ای...
چهره ها مطالعات رسانه

روایت اهل قلم/ مختاریان در گفتگو با شفقنا از تاثیرات مخرب سانسور تا ضرورت تحول در مطبوعات می گوید

hakimi
شفقنا رسانه-شنیدن روایت‌ها و خاطرات روزنامه‌نگاران پیشکسوت می‌تواند برگی از تاریخ مطبوعات شفاهی اهل رسانه باشد. پیشکسوتان مطبوعاتی که در زمانه خود به عنوان چشم...
چهره ها مطالعات رسانه

روایت اهل قلم/ سپه رام در گفتگو با شفقنا از ضرورت توجه مطبوعات به سلیقه مخاطب می‌گوید

hakimi
شفقنا رسانه-شنیدن روایت‌ها و خاطرات روزنامه‌نگاران پیشکسوت می‌تواند برگی از تاریخ مطبوعات شفاهی اهل رسانه باشد. پیشکسوتان مطبوعاتی که در زمانه خود به عنوان چشم...
چهره ها مطالعات رسانه

روایت اهلم قلم/ مدیر عامل «قدسنا» از چگونگی کار با خبرنگاران فلسطینی تا امنیت جانی و مالی آن ها می گوید

hakimi
شفقنا رسانه– شنیدن خاطرات اصحاب رسانه از زمان ورود شان به عرصه خبر رسانی علاوه بر بازتابی از چالش ها و مسائل آنان در زمان...
چهره ها مطالعات رسانه

روایت اهل قلم/ بهرامی از دلایل ماندگاری اش در «ایسنا» تا ضرورت ارتباط با روزنامه نگاران خارجی می گوید

hakimi
شفقنا رسانه– شنیدن خاطرات اصحاب رسانه از زمان ورود شان به عرصه خبر رسانی علاوه بر بازتابی از چالش ها و مسائل آنان در زمان...
چهره ها مطالعات رسانه

روایت اهل قلم/ عسگری در گفتگو با شفقنا از سختی ها تا لذت های اخبار شبانه می گوید

hakimi
شفقنا رسانه– شنیدن خاطرات اصحاب رسانه از زمان ورود شان به عرصه خبر رسانی علاوه بر بازتابی از چالش ها و مسائل آنان در زمان...
چهره ها مطالعات رسانه

روایت اهل قلم/ رضاییان در گفتگو با شفقنا از ضرورت ژانر روزنامه نگاری تحلیلی تا خلاء رسانه های حرفه ای در ایران می گوید

hakimi
شفقنا رسانه-شنیدن روایت‌ها و خاطرات روزنامه‌نگاران پیشکسوت می‌تواند برگی از تاریخ مطبوعات شفاهی اهل رسانه باشد. پیشکسوتان مطبوعاتی که در زمانه خود به عنوان چشم...
چهره ها مطالعات رسانه

روایت اهل قلم/ شهامی پور: روزنامه ها با چه تیتری می‌خواهند خبری سوخته را برای مخاطب بازآفرینی کنند؟

hakimi
شفقنا رسانه– شنیدن روایت‌ها و خاطرات روزنامه‌نگاران پیشکسوت می‌تواند برگی از تاریخ مطبوعات شفاهی اهل رسانه باشد. پیشکسوتان مطبوعاتی که در زمانه خود به عنوان چشم...
چهره ها مطالعات رسانه

روایت اهل قلم/ فوادصادقی در گفتگو با شفقنا از تاسیس تا توقیف«بازتاب» می گوید/فضا را برای کار رسانه ای باز بگذاریم

hakimi
شفقنا رسانه– شنیدن خاطرات اصحاب رسانه از زمان ورود شان به عرصه خبر رسانی علاوه بر بازتابی از چالش ها و مسائل آنان در زمان خود،...
چهره ها مطالعات رسانه

روایت اهل قلم/اعلم در گفت و گو با شفقنا از دلایل تاریخی خلاء گزارش های مردمی در مطبوعات می گوید/هیچ‌وقت تمرین نکردیم تا از مردم برای مردم بگوییم

hakimi
شفقنا رسانه-شنیدن روایت‌ها و خاطرات روزنامه‌نگاران پیشکسوت می‌تواند برگی از تاریخ مطبوعات شفاهی اهل رسانه باشد. پیشکسوتان مطبوعاتی که در زمانه خود به عنوان چشم...
چهره ها مطالعات رسانه

روایت سرپرست پیشین «ایسنا» از ایده شکل‌گیری این خبرگزاری تا تأکید بر اخلاق حرفه‌ای

hakimi
شفقنا رسانه-شنیدن خاطرات اصحاب رسانه از زمان ورود شان به عرصه خبر رسانی علاوه بر بازتابی از چالش ها و مسائل آنان در زمان خود،...