زمان انتشار : ۱۷ آبان ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۸:۵۵ | کد خبر : 488337 |

دکتر بشیر: فهم متن رسانه ای بدون فهم رابطه با گفتمان‌های دیگر ناقص است

شفقنا رسانه– استاد دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است: سوادرسانه‌ای و سواد گفتمانی مکمل یکدیگر هستند چراکه فهم متن رسانه ای بدون فهم رابطه این متن با گفتمان های دیگر یک فهم غیرمؤثر و ناقص است. از این رو باید بتوانیم آموزش جدی در رابطه با فهم رسانه ای و تحلیل متون رسانه ای ایجاد کنیم.

به گزارش روابط عمومی انجمن سواد رسانه‌ای ایران، دکتر حسن بشیر، رییس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای اظهار کرد: «سواد گفتمانی» به معنای فهم یک حرکت درونی برای شناخت است که اگر تشابه ها و تمایزهای موجود میان گفتمان ها را نتواند تشخیص دهد، فهم مؤثر و قابل طرح که منجر به یک اقدام مفید باشد، را ایجاد نخواهد کرد. بنابراین، فهم فکر، فهم گفتمان است. تولید فکر نیز به نحوی هژمونیک کردن گفتمان است. فکری که نتواند غالب و مسلط شود، یک فکر مؤثر، مفید و کارساز نیست.

وی با بیان اینکه سواد رسانه ای، عمدتاً معطوف به فهم متن رسانه ای است، تصریح کرد: متن، در این وضعیت یک حوزه محتوایی مشخصی است که در چارچوب های خاص خودش محصور است. سواد رسانه ای درصدد فهم این محتوا و تحلیل آن است. این تحلیل می تواند یک تحلیل جدا شده از سایر محتواهای دیگر رسانه ای باشد. به عبارت دیگر، تحلیل کامل سواد رسانه ای زمانی صورت می گیرد که بتوان بین محتواهای گوناگون رسانه ای یک پل ارتباطی برای تحلیل ایجاد کنیم. بدون توجه به سایر متون رسانه ای مرتبط نمی توان به یک سواد مؤثر رسانه ای رسید.

بشیر با تاکید بر اینکه ما نیازمند خارج شدن از متن و کشف روابط بین متنی و فرامتنی هستیم، گفت: این وضعیت را نمی توان در سواد رسانه ای به دست آورد. سواد رسانه ای، در چارچوب های خودش حرکت می کند و تعاریف خاص خود را دارد. این کار تنها از تحلیل گفتمان و سواد گفتمانی برمی آید.

این استاد دانشگاه سواد گفتمانی را تحلیل رابطه متن و فرامتن رسانه ای دانست و افزود: سواد گفتمانی، شناخت گفتمان های گوناگون برای تحلیل متن رسانه ای است. بدون شناخت کافی فکر غالب که همان گفتمان مسلط است، نمی توان محتوای رسانه ها را شناخت و روابط این  محتوا را با سایر محتواها به دست آورد.

بشیر مرحله سواد رسانه ای را مرحله آغازین برای فهم متن رسانه ای عنوان کرد و ادامه داد: مرحله کاملتر، «سواد گفتمانی» است. بنابراین، می توان این دو سواد را مکمل همدیگر دانست. بدون شناخت مقدمات فهم متن رسانه ای، نمی توان تحلیل گفتمانی و سواد گفتمانی را به یک سواد مسلط و غالب تبدیل کرد.

این استاد دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد: با شناخت گفتمان های مختلف می توان رابطه متن رسانه ای را با گفتمان های مختلف که ریشه در قدرت، فکر و ایدئولوژی دارند را شناخت و پیوندهای گوناگون آنها را کشف کرد. فهم متن رسانه ای بدون فهم رابطه این متن با گفتمان دیگر یک فهم غیرمؤثر و ناقص است. به همین دلیل معتقدم که سواد رسانه ای تاکنون نتوانسته است یک آموزش جدی در رابطه با فهم رسانه ای و تحلیل متون رسانه ای ایجاد کند.

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here