زمان انتشار : ۲ اسفند ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۰:۲۰ | کد خبر : 478770 |

اهداف و راه‌حل‌های ارتباطی در استراتژی انتخاباتی/ سلسله یادداشت‌های کمپین انتخاباتی (۱۳)

شفقنا رسانه- آرش محبی∗: در یادداشت گذشته اشاره کردیم که استراتژی کمپین انتخاباتی چگونه طراحی می‌شود و نوشتیم در جهت اجرای آن برای هریک از سلول‌های نه‌گانه باید اهداف و روش‌های ارتباطی و تبلیغاتی متنوعی پیگیری شود.

رأی‌دهندگانی که در سلول ««الف»» قرار دارند به‌احتمال‌زیاد در انتخابات حاضر خواهند شد و به کاندیدا هم رأی خواهند داد. آنها باید به بخشی از منابع انسانی فعال در کمپین تبدیل شوند و مهم‌ترین اقدامی که باید در این راستا انجام شود، ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان آنها و کاندیدا است که با برگزاری نشست‌ها و گردهمایی‌های هدفمند ممکن خواهد شد.

در این رویدادها باید نقاط اشتراک میان کاندیدا و رأی‌دهندگان سلول «الف» تقویت شود و گسترش پیدا کند و درعین‌حال با یکپارچه کردن تحلیل انتخاباتی این دسته از رأی‌دهندگان بر پایه پیام کمپین و برند کاندیدا، زمینه تبدیل آنها به فعالان ستادی و تبلیغاتی فراهم شود.

یکی از نکات مهمی که باید به‌نوعی درباره همه سلول‌ها لحاظ شود، انتخاب راهبرد ارتباطی مناسب است که البته درباره سلول‌های رأی ساز مانند «الف» «ب» و «د» اهمیت دوچندانی دارد چراکه این راهبردها درنهایت باید به استفاده از ظرفیت این رأی‌دهندگان در ستاد و تبدیل آنها به بخشی از منابع انسانی کمپین منتهی شود.

چهار راهبرد ارتباطی بر پایه تعریف هدف و راه‌حل ارتباطی از درون یا بیرون یک گروه از رأی‌دهندگان وجود دارد که در شکل زیر به آنها اشاره‌شده است.

بر پایه این راهبردها ممکن است اتاق فکر کمپین، ترویج پیام کاندیدا (هدف) به وسیله بروشور یا سایر اقلام تبلیغاتی (راه‌حل ارتباطی) توسط افراد فعال سلول «الف» را تعریف کند که در این صورت از راهبرد ارتباطی یکم یعنی برنامه سنتی ارتباط و اطلاع استفاده کرده است یا امکان دارد برای جذب مشارکت خلاقانه افراد سلول «الف» از آنها بخواهد با بحث میان خودشان راه‌حل‌هایی را برای انتقال پیام کمپین به سایر رأی‌دهندگان طراحی کنند که در این صورت از راهبرد ارتباطی دوم یعنی ابتکار بیرونی؛ عمل و همراهی درونی استفاده کرده است. امکان دارد افراد سلول «الف» با توجه به ارتباطی که با سایر رأی‌دهندگان، جامعه و فضای انتخاباتی دارند، پیشنهادهایی در حوزه پیام یا شیوه‌های ارتباطی داشته باشند و اتاق فکر کمپین آنها را بپذیرد و اجرا کند که در این صورت از راهبرد ارتباطی سوم یعنی انگیزه درونی و عمل و همراهی بیرونی استفاده‌شده است. امکان هم دارد که در شرایط خاصی کمپین با نگاهی به ظرفیت‌های رأی‌دهندگان سلول «الف» از آنها بخواهد که خودشان ابتکار عمل برای طراحی پیام و انتقال آن به سایر رأی‌دهندگان را در دست داشته باشند که در این صورت از راهبرد ارتباطی چهارم استفاده‌شده است.

به هرحال سلول «ب» برخلاف «الف» از افرادی تشکیل می‌شود که انگیزه چندانی به حضور در انتخابات ندارند اما در صورت حضور به مانند افراد سلول «الف» به کاندیدا موردنظر کمپین رأی خواهند داد. برای این دسته از رأی‌دهندگان باید اهمیت حضور در انتخابات ترویج شود و به همین دلیل ترویج کاندیدا برای آنها در اولویت اتاق فکر کمپین قرار ندارد. درعین‌حال کمپین باید تلاش کند تا این دسته از رأی‌دهندگان پس از اقناع به حضور در انتخابات به یکی از اعضای فعال سلول «الف» یعنی به یکی از مروجان پیام و کاندیدا تبدیل شوند.

برای رأی‌دهندگان سلول «ب» هم بسته به اینکه در چه شرایطی قرار دارند می‌توان از راهبردهای ارتباطی متنوعی ازجمله راهبرد ارتباط و اطلاع برای ترغیب به شرکت در انتخابات استفاده کرد.

رأی‌دهندگان سلول «ج» به‌احتمال زیاد در انتخابات شرکت نخواهند کرد اما اگر شرکت کنند به کاندیدا ستاد رأی خواهند داد. ترغیب آنها به حضور در انتخابات به‌طورمعمول هزینه سنگینی دارد و منابع مالی، انسانی و زمانی زیادی را از کمپین را به خود مشغول می‌کند. در میان این افراد باید تنها شرکت در انتخابات و اهمیت آن تبلیغ شود.

رأی‌دهندگان سلول «د» افرادی هستند که به‌احتمال زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند و درصورتی‌که برنامه مناسبی برای جذب رأی آنها نباشد به رقیبان رأی خواهند داد. این دسته از رأی‌دهندگان از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و به‌طورمعمول بیشتر منابع کمپین برای آنها هزینه می‌شود. البته همه رأی‌دهندگان این سلول به یک شیوه اقناع نمی‌شوند. برخی از آنها به اطلاعات بیشتری از کاندیدا و ابعاد مختلف پیام انتخاباتی او نیاز دارند. برخی از این رأی‌دهندگان باید با پیام‌های عاطفی تحریک شوند و به‌بیان‌دیگر کاندیدا فارغ از پیام و وعده‌ها باید تصویر ذهنی دل‌چسبی میان رأی‌دهندگان سلول «د» داشته باشد. برخی دیگر امکان دارد که کاندیدا را رد نکنند اما او را به رقیب مشابه ترجیح ندهند. در چنین مواقعی کمپین باید بکوشد تا با اطلاع‌رسانی بیشتر درباره پیام، فایده‌های پیروزی کاندیدا و درعین‌حال برجسته‌سازی نقاط ضعف رقیبان مشابه، در رأی‌دهندگان نسبت به کاندیدا رجحان ایجاد کند. به‌هرحال نتیجه همه این فعالیت‌ها باید آن باشد که افراد سلول «د» به یکی از دو سلول «الف» یا «ب» هدایت شوند.

رأی‌دهندگان سلول «و» در حالت معمول از دایره فعالیت‌های انتخاباتی و ارتباطی کمپین خارج هستند یعنی نباید هزینه یا تلاشی برای اقناع حضور آنها به انتخابات یا رأی به کاندیدا انجام شود مگر آنکه فضای رقابت ایجاب کند که کمپین برای به دست آوردن رأی آنها تلاش ویژه‌ای داشته باشد.

رأی‌دهندگان سلول «ز» افرادی هستند که در انتخابات شرکت می‌کنند و به کاندیدا رأی می‌دهند. تلاش برای به دست آوردن رأی آنها در بسیاری از مواقع سخت و حتی غیرممکن است اما این به معنای منفعل بودن کمپین در برابر آنها نیست. اتاق فکر باید با شناخت دقیق دغدغه‌ها و نیازها رأی‌دهندگان سلول «ز» نقاط ضعف خلف وعده‌های رقیبان را به این دسته از رأی‌دهندگان یادآوری کند تا مانع رأی آنها شود یا دست‌کم از میزان مشارکت و فعالیت‌های انتخاباتی آنان بکاهد.

رأی‌دهندگان سلول «ح» هم افرادی هستند که تمایل چندانی برای شرکت در انتخابات ندارند اما اگر شرکت کنند برگه رأی خود را به نفع رقیبان سیاه می‌کنند و کمپین باید تلاش کند به‌نوعی حضور آنها در انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد و به‌اصطلاح آنها را غیرفعال نگه دارد.

 

سلسله یادداشت‌های کمپین انتخاباتی؛

یادداشت اول / چرا احزاب سیاسی برای پیروزی در انتخابات به کمپین نیاز دارند؟

یادداشت دوم/ تدارک اتاق فکر برای کمپین انتخاباتی یک ابزار بدون جایگزین است

یادداشت سوم/ انتخاب مدیر اجرایی کمپین و آشنایی با واحدهای ستاد

یادداشت چهارم/ مشاوران انتخاباتی باید نتیجه اندیشه و جستجوی محتوا را به عنوان متن کمپین انشاء کنند

یادداشت پنجم/ تحلیل موقعیت چگونه می تواند به یک کاندیدا در کمپین های انتخاباتی کمک کند؟

یادداشت ششم/ بررسی زمینه های رقابت چگونه می تواند به کمپین انتخاباتی کاندیدا کمک کند؟

یادداشت هفتم/ بررسی و بخش بندی درست رای دهندگان به کاندیداها در انتخابات کمک می کند

یادداشت هشتم/ هدفمندی کمپین با بخش بندی رای دهندگان

یادداشت نهم/ بخش‌بندی رفتاری رأی‌دهندگان مهمترین نوع بخش‌بندی در کمپین‌های انتخاباتی است


∗ سردبیر و مدیر مسئول فصلنامه راهبرد ارتباطات

 

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here