جواد دلیری به روزنامه ایران پیوست

شفقنا رسانه -جواد دلیری عضو سابق شورای سردبیری همشهری،سردبیر روزنامه ایران شد.

به گزارش کانال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران ،پیش از وی داوود محمدی سردبیری این روزنامه را بر عهده داشت.

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here