هوای ناسالم شهر ارومیه

شفقنا رسانه- هوای شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی از حد سالم گدشته و حد ناسالم برای گروه های حساس با شاخص ۱۴۱ قرار دارد، ۲۴ آذر ۱۳۹۶

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here