زمان انتشار : ۸ اردیبهشت ,۱۳۹۴ | ساعت : ۱۱:۴۴ | کد خبر : 460046 |

نتایج یک پژوهش: سه چهارم تیتر یک روزنامه‌های خراسان شمالی غیرانتقادی است

شفقنا رسانه- مضامین انتقادی تیترهای نخست روزنامه‌های خراسان شمالی در نیمسال اول ۹۳ و طبقه‌بندی آن در قالب یک پژوهش، بررسی و تحلیل محتوا شد.

احسان عباسی، پژوهشگر این تحقیق در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان شمالی، در این خصوص توضیح داد: طی این تحقیق، دو روزنامه اتفاقیه و خراسان شمالی حائز شرایط تحلیل بوده‌اند که تمامی تیترهای نخست آنها در نیمه اول سال ۱۳۹۳ مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند. تیترهای این دو روزنامه در موضوعات مختلف و با جهت‌گیری‌های متفاوت بوده است. از مجموع ۲۳۹ تیتر بررسی شده ۵۹ تیتر انتقادی و ۱۸۰ تیتر غیرانتقادی بوده است که به ترتیب ۲۵ و ۷۵ درصد مجموع تیترها را به خود اختصاص داده‌اند.

عباسی ادامه داد: به عبارت دیگر تنها ۲۵ درصد تیترهای نخست روزنامه‌های استان خراسان شمالی در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۳ انتقادی بوده‌اند، از این مقدار ۳۲ درصد سهم روزنامه اتفاقیه و ۶۸ درصد سهم روزنامه خراسان شمالی است که می‌توان نتیجه گرفت که روزنامه خراسان شمالی رویکردی نقادانه‌تر نسبت به روزنامه اتفاقیه دارد.

وی گفت: از مجموع ۵۹ تیتر انتقادی، روزنامه اتفاقیه ۳۳ درصد و روزنامه خراسان شمالی ۶۷درصد مضامین حکومتی را به خود اختصاص داده‌اند، در روزنامه اتفاقیه ۱۴ تیتر از قوه مجریه و یک تیتر از قوه قضاییه دارای مضامین انتقادی هستند، در روزنامه خراسان شمالی نیز ۳۱ تیتر از قوه مجریه و یک تیتر از قوه قضاییه دارای مضامین انتقادی است. همچنین از مجموع ۱۱ تیتر انتقادی با مضامین غیرحکومتی ۱۰ تیتر در انتقاد از نهادهای عمومی بوده است و یک تیتر در انتقاد از مردم نگاشته شده و سازمان‌های مردم نهاد هیچ سهمی از انتقادات نداشته است.

عباسی اظهار کرد: در تحلیل جداگانه به عمل آمده در روزنامه اتفاقیه ۲ تیتر از نهادهای عمومی و یک تیتر از مردم دارای مضامین انتقادی است که به ترتیب ۶۷ و ۳۳ درصد مضامین را به خود اختصاص داده‌اند. در تحلیل به عمل آمده در روزنامه خراسان شمالی تمامی تیترهای دارای مضامین انتقادی غیرحکومتی آن مربوط به نهادهای عمومی می‌باشد که مجموعا هشت تیتر را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: همچنین در تحلیل زاویه انتقاد از مجموع ۵۹ تیتر انتقادی، مضامین فرهنگی سه تیتر، سیاسی یک تیتر، اجتماعی ۱۶ تیتر، اقتصادی ۳۷ تیتر، علمی و آموزشی ۲ تیتر را به خود اختصاص داده‌اند که به ترتیب پنج، دو، ۲۷، ۶۳ و سه درصد این مضامین را تشکیل داده‌اند، همچنین مضامین انتقادی ورزشی در هیچ یک از تیترها موجود نبود.

عباسی بیان کرد: در تحلیل جداگانه به عمل آمده در روزنامه اتفاقیه یک تیتر دارای مضمون سیاسی، ۶ تیتر مضمون اجتماعی و ۱۲ تیتر دارای مضمون اقتصادی بودند که به ترتیب شش، ۳۱ و ۶۳ درصد این مضامین را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در بررسی‌های به عمل آمده از این روزنامه، تیترهای انتقادی با مضامین فرهنگی، علمی و آموزشی و ورزشی یافت نشد.

وی گفت:در بررسی جداگانه به عمل آمده در روزنامه خراسان شمالی سه تیتر دارای مضمون فرهنگی، ۱۰تیتر مضمون اجتماعی، ۲۵ تیتر مضمون اقتصادی و دو تیتر دارای مضمون علمی و آموزشی بودند که به ترتیب هفت، ۲۵، ۶۳ و ۵درصد این مضامین را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در بررسی‌های به عمل آمده از این روزنامه، تیترهای انتقادی با مضامین سیاسی و ورزشی یافت نشد.

انتهای پیام

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here