هدفمندی کمپین با بخش بندی رای دهندگان/ سلسله یادداشت‌های کمپین انتخاباتی(۸)

شفقنا رسانه- آرش محبی∗:  در یادداشت پیش نوشتیم کمپین انتخاباتی برای هدف‌گیری رای دهندگان...

آخرین مطالب