روایت عکاسان از«تجربه» تا «آموزش» در مواقع بحرانی؛در میزگرد شفقنا مطرح شد

شفقنا رسانه- همیشه وقتی از بحران صحبت می کنیم ناخودآگاه صحنه ها و تصاویری...

آخرین مطالب